ASTYMIN LIQUID

 • Thành phần:
  Mỗi 15ml chứa:
  L-Leucine     18.3mg
  L-Isoleucine   5.9mg
  L-Lysine         25mg
  L-Phenylalanine   5mg
  L-Threonine      4.2mg
  L-Methionine     9.2mg
  L-Tryptophan       5mg
  L-Valine            6.7mg
  Thiamin              5mg
  Riboflavin
 • Dạng bào chế:
  3mg
  Pyridoxine   1.5mg
  Nicotinamide   25mg
  Pantothenate    5mg
  Cyanocobalanin  2.5mcg
  Folic acid           0.75mg
  Ascorbic Acid        40mg
  Vitamin A          2500IU
  Vitamin D3         200IU
  Alpha Tocopheryl Acetate   7.5IU
  Siro
 • Nhà sản xuất: Chennai.
 • Nước sản xuất: India
 • Quy cách: Chai 60 ml.
  Liên hệ Nhà thuốc tây DR.HEALTHYCARE
  Số ĐT: 0878879188
Created with Visual Composer
Chat With Me on Zalo