THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

A.T Desloratadin

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

Acemuc Kids Acetylcystein 100mg

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

Acemuc Kids Acetylcystein 200mg

THUỐC KHÁNG SINH

Acigmentin 1000

THUỐC BÔI NGOÀI DA

Acyclovir

THUỐC KHÁNG VIRUS

Acyclovir Stada 200 mg

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Aerius 0.5 mg/ml Syrup

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Aerius Tablet

THUỐC TIÊU HÓA

AgiMoti-S

THUỐC TIÊU HÓA

Air-X

THUỐC TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, TIỂU ĐƯỜNG, XƯƠNG KHỚP

Allopurinol 300mg

THUỐC KHÁNG VIÊM

Alphachymotrypsin

THUỐC TIÊU HÓA

Alu-P gel

THUỐC TIÊU HÓA

Alumina

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

Ambroxen Ambroxol HCl 30 mg/10 ml

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

Ambroxol 30mg

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Ameflu Day time

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Ameflu Day Time

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Ameflu Night time

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Ameflu Night time

THUỐC TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, TIỂU ĐƯỜNG, XƯƠNG KHỚP

Amlodipin 5mg

THUỐC KHÁNG SINH

Ampicilin 500mg

SỮA, VITAMIN, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Aquadetrim Vitamin D3

THUỐC XỊT MŨI, MIỆNG, TAI

ARGELOMAG

SỮA, VITAMIN, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

ASTYMIN LIQUID

THUỐC HEN SUYỄN

ATErsin

THUỐC HEN SUYỄN

ATErsin

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

Atirin 10

THUỐC HEN SUYỄN

AtiSalbu

THUỐC BÔI NGOÀI DA

ATOPICLAIR Cream

THUỐC TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, TIỂU ĐƯỜNG, XƯƠNG KHỚP

Atormed 20

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

ATUSSIN SIRO HO

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

ATUSSIN TABLETS

THUỐC KHÁNG SINH

Augmentin 1 gam

THUỐC KHÁNG SINH

Augmentin 250 mg

THUỐC KHÁNG SINH

Augmentin 500 mg

THUỐC KHÁNG SINH

Augmentin 625 mg

THUỐC XỊT MŨI, MIỆNG, TAI

Avamys

THUỐC KHÁNG SINH

Azicine 250 mg

THUỐC KHÁNG SINH

Aziphar 200mg/5ml

THUỐC KHÁNG SINH

Azitnic 500