THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Ibuprofen 400

THUỐC KHÁNG SINH

Imeclor 125

THUỐC KHÁNG SINH

Imexime 200

THUỐC TRỊ CẢM, SỔ MŨI, DỊ ỨNG

IMEXOFEN 60

SỮA, VITAMIN, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Imuno glukan P4H syrup

THUỐC TIÊU HÓA

INFOGOS