THUỐC TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, TIỂU ĐƯỜNG, XƯƠNG KHỚP

HAFENTHYL 300

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hapacol 150

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hapacol 250

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hapacol 325

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hapacol 650 extra

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hapacol 80

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

Hati-tux Syrup

Hết hàng

THUỐC HEN SUYỄN

Hiskast

THUỐC TRỊ HO, LONG ĐỜM

HoAstex Siro thuốc

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID

Hỗn dịch uống A.T Ibuprofen Syrup